بایگانی برچسب: حسابداری

حسابداری بازرگانی چیست؟ بهترین نرم افزار حسابداری بازرگانی

مقاله در:

از شاخه های پرکاربرد حسابداری می تواند به حسابداری بازرگانی اشاره کرد. در واقع فرآیندی است برای ثبت تراکنش های مالی مربوط به یک کسب و کار و مهمتر از آن بررسی سود و زیان شرکت ها. شرکت های بازرگانی موظف به تهیه صورت های مالی منظم هستند. آنها با کمک صورت های مالی می […]

حسابداری چیست؟ تعریف حسابداری

مقاله در:

تعریف حسابداری را باید اینگونه بیان کرد. حسابداری سیستم مشاهده، ثبت و اندازه گیری حقایق و پدیده های مرتبط با هر فعالیتی است. امروزه آن را زبان تجارت می نامند.  حسابداری جهت مدیریت تیم های تولید، نهادهای اقتصادی و شناسایی ذخایر و فعالیت اقتصادی و کنترل آنها طراحی شده است. تمامی اطلاعات موجود برای حسابداری […]

حسابداری تولیدی چیست؟

مقاله در:

امروزه هیچ تولیدی در دنیای تجارت خالی از حسابدار نیست. این رکن در هیچ نهادی قابل غفلت نیست، زیرا حسابداری تولیدی در تصمیم گیری در مورد پیش‌بینی دقیق هزینه ها و یا قیمت گذاری محصولات و خدمات نقش دارد و تعیین می کند که آیا امکان توسعه تولید وجود دارد یا خیر. همچنین نمی توان […]