اعطای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش جهش

اعطای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش جهش

گروه سیستم های مالی، اداری و صنعتی جهش ؛ جذب نمایندگان فعال و با انگیزه در سراسر ایران را، راه پیروزی و موفقیت در پیشی گرفتن از رقبا، توسعه سهم بازار، خلق بازارهای ناشناخته و رضایت‌مندی مشتریان خود می‌داند.  اعطای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش جهش در این قسمت نوضیح داده شده است.

اعطای نمایندگی فروش
 • نمایندگان ما می‌بایست دارای چه ویژگی‌هایی باشند؟
 • نمایندگان ما محصول، مشتریان و بازارهای هدف را به چه میزان می‌شناسند؟

اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌عنوان نماینده ، امتیاز فروش و خدمات پس از فروش محصولات گروه سیستم های مالی ، اداری و صنعتی جهش به وی اعطا می‌گردد، می بایست از ویژگی‌ها و امتیازات ذیل برخور دار باشند:

 • امکان برگزاری دمو در خارج و داخل شرکت.
 • امکان حضور در نمایشگاه‌ها، سمینارها و همایش‌ها.
 • امکان درج نام و مشخصات در سایت گروه سیستم های مالی، اداری و صنعتی جهش ؛ جهت معرفی.
 • امکان ارایه خدمات پشتیبانی.
  و …

 نحوه انتخاب و آنالیز نمایندگان ذیصلاح:

 • مالک شرکت یا ساکن همان استان.
 • عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و یا انجمن حسابرسان.
 • بهره‌مندی از دانش علمی بالا در صنعت نرم‌افزار.
 • نیروی متخصص.
 • شناخت بازارهای هدف منطقه.
 • شناخت رقبا و آشنایی با نرم‌افزارهای مالی، اداری و صنعتی.
 • برگزاری جلسات جهت آشنایی بیشتر با قابلیت‌ها و امکانات محصولات به‌صورت ماهانه.
 • افزایش دانش و توان فروش آنها.
 • برگزاری آموزش‌های مربوط به نصب، راه اندازی و پشتیبانی.
 • شناخت مزایای نرم‌افزارهای گروه سیستم های مالی ، اداری و صنعتی جهش.
 • شرکت در نمایشگاه‌ها و برگزاری همایش در محدوده فعالیت نمایندگان.
 • بازنگری روند اجرایی و اطمینان از اجرای صحیح آن.
 • بهبود و رفع مشکلات و موانع احتمالی.
 • بازدید از شرکت‌ها و دفاتر نمایندگان.
 • بررسی گزارش عملکرد و سهم بازار در هر استان.

♦ جهت ارسال درخواست همکاری به لینک زیر (فرم پذیرش نمایندگی) مراجعه فرمایید؛

نمایندگان ما می‌بایست دارای چه ویژگی‌هایی باشند؟

اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌عنوان نماینده ، امتیاز فروش و خدمات پس از فروش محصولات گروه سیستم های مالی ، اداری و صنعتی جهش به وی اعطا می‌گردد، می بایست از ویژگی‌ها و امتیازات ذیل برخور دار باشند:

امکان برگزاری دمو در خارج و داخل شرکت.
امکان حضور در نمایشگاه‌ها، سمینارها و همایش‌ها.
امکان درج نام و مشخصات در سایت گروه سیستم های مالی، اداری و صنعتی جهش ؛ جهت معرفی.
امکان ارایه خدمات پشتیبانی.
و …

نمایندگان ما محصول، مشتریان و بازارهای هدف را به چه میزان می‌شناسند؟

اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌عنوان نماینده ، امتیاز فروش و خدمات پس از فروش محصولات گروه سیستم های مالی ، اداری و صنعتی جهش به وی اعطا می‌گردد، می بایست از ویژگی‌ها و امتیازات ذیل برخور دار باشند:

امکان برگزاری دمو در خارج و داخل شرکت.
امکان حضور در نمایشگاه‌ها، سمینارها و همایش‌ها.
امکان درج نام و مشخصات در سایت گروه سیستم های مالی، اداری و صنعتی جهش ؛ جهت معرفی.
امکان ارایه خدمات پشتیبانی.
و …