موسسات خیریه در همه کشورها با عنوان های مختلف فعالیت می کنند و هر کدام به نحوی به مردم کمک روحی، مالی و بازرگانی می کنند. خیریه ها در بعضی از کشور ها به معنای موسسات غیرانتفاعی می باشند. یعنی موسسه هایی که هدف از تشکیل آنها پول و کسب سود نبوده  بیشتر دارای اهداف معنوی بوده اند. به کمک نرم افزار مدیریت خیریه می توان بخش های اساسی موسسه خیریه را کنترل کرد.

موسسه های خیریه چون از نیروهای داوطلب تشکیل شده اند، ساختار خاصی ندارند. افراد داوطلب به صورت داوطلبانه و با میل خود به صورت رایگان قسمتی از وقت خالی خود را به کمک در موسسه خیریه اختصاص داده اند.

بررسی چالشهای مدیریت موسسات خیریه

چالش اول: از مهمترین و اساسی ترین چالش برای موسسات خیریه کم و محدود بودن منابع مالی و بازرگانی و روش تهیه این منابع است.

 منابع مالی موسسات خیریه، عبارتند از:

کمک های مالی که  هیات امناء به خیریه می کنند.

کمکهای مالی ‌که افراد نیکوکار به خیریه می کنند.

مبلغ هایی که  بابت حق عضویت افراد گرفته می شود.

کمکهای مالی و غیر مالی  سازمان ها و شرکتها به موسسات خیریه.

اموال وقفی و مرزهای مردمی.

سود حاصل از سرمایه‌گذاری در پروژه‌ های اقتصادی.

سود سپرده های بانکی.

انجام برنامه های مثل کنسرت و همایش های خیریه ای و اختصاص درآمد آن به خیریه.

چالش دوم: دومین مشکل پیش روی موسسات خیریه این است که بخاطر محدودیت منابع، موسسه ترجیح می دهد به جای استخدام افراد و بستن قرارداد کاری با آنها از نیروهای داوطلب استفاده کند. نیروهای داوطلب بر طبق میل خود و بدون قرارداد کار می کنند و این باعث ضعف در مدیریت استراتژیک موسسه می شود.

چالش سوم: مسئله دیگر پیش روی موسسات خیریه صحیح بودن مسیر حرکت موسسه است. مسیر حرکت موسسه باید شفاف و درست باشد. برای جذب منابع مالی باید تمام اطلاعات و مسیر حرکت موسسه به سوی هدف، مشخص و شفاف باشد.

چالش چهارم: عوامل محیطی هم روی امور خیریه و جذب منابع مالی و بازرگانی تأثیر گذار خواهد بود. یعنی وقتی قیمت اجناس خیلی بالا می رود و تورم ایجاد می شود تعداد افرادی که به موسسه خیریه کمک می کنند کمتر خواهد شد.

نرم افزار مدیریت خیریه و مددجویان جهش

نرم افزار مدیریت خیریه و مددجویان جهش بخشهای اساسی و مهم سازمان های خیریه و مددجو ها را تحت کنترل و پوشش می گیرد. این نرم افزار باعث افزایش بهره وری سازمان خیریه می شود. این نرم افزار از نمونه ترین نرم افزارهای تولید شده می باشد.

امکانات و کاربردهای نرم افزار مدیریت خیریه و مددجویان جهش

ثبت کردن اطلاعات مددجو ها و ایجاد پرونده برای آنها و ثبت کردن اطلاعات همه خیر ها از کاربردهای نرم افزار مدیریت خیریه و مددجویان جهش می باشند. ثبت و ذخیره درخواست مددجوها و نتیجه تحقیقات و همچنین ثبت خدمات ارائه شده نیز این نرم افزار انجام می دهد. همه پرداخت ها و هدیه ها چه نقدی و چه غیر نقدی توسط نرم افزار مدیریت خیریه و مددجویان ثبت می شوند. این نرم افزار دارای یکپارچگی اطلاعات می باشد و با زیر سیستم هایی مثل: نرم افزار حسابداری و قسمت مالی و بازرگانی در ارتباط مستمر است.

نرم افزار مدیریت خیریه جهش

خروجی های نرم افزار مدیریت خیریه و مددجویان جهش

 نرم افزار مدیریت خیریه و مددجویان جهش گزارش های کامل و جامعی در اختیار کاربران قرار می دهد که عبارتند از:

ارائه گزارش از اطلاعات هر مددجو.

ارائه گزارش از تعداد فرزندان مددجو و وضعیت تحصیلی آنها.

تهیه گزارش از وضعیت مددجوهای عضو یا لغو عضو.

ارائه گزارش کاملی از خبرها.

ارائه گزارش از علت جذب هر مددجو.

ارائه گزارش از درخواست مددجو ها.

تهیه گزارش از خدمات ارائه شده به هر مددجو.

تهیه گزارش از وضعیت سرپرست خانواده.

تهیه گزارش از محل زندگی هر مددجو.

ارائه گزارش از تمام پرداختی ها از پرداخت های مستمر گرفته تا هدایا.

ارائه گزارش تحلیلی برای مدیریت .

مشاوره برای خرید  نرم افزار مدیریت خیریه و مددجویان

برای انجام امور مربوط به خیریه باید نرم افزار مخصوصی استفاده شود. نرم افزار حسابداری جوابگوی مدیریت امور خیریه نمی باشد. هنگام خرید نرم افزار باید به اینکه حتماً گارانتی داشته باشد و از آن پشتیبانی شود توجه کنید. در سایتهای زیادی می توانید برای خرید نرم افزارهایی مثل نرم افزار حسابداری و نرم افزارهای مربوط به امور مالی و بازرگانی و… مشاوره بگیرید.

 شرکت نرم افزاری جهش تولید کننده و ارائه دهنده نرم افزارهای مختلف از جمله نرم افزار مدیریت خیریه و مددجویان می باشد. این شرکت مشاوران خبره ای دارد. با مشاهده سایت  و تماس با مشاوران این سایت می توانید پاسخ سوالات خود را بگیرید. نرم افزار های ساخته شده توسط گروه نرم افزاری جهش از بهترین و باکیفیت ترین نرم افزارها می باشند.