راهکار شبکه و سخت افزار

jahesh-relationshipمركز مهندسی شبكه گروه جهش یكی از بخش های فعال در گروه سیستم های مالی، اداری و صنعتی جهش می باشد كه باهمكاری جمعی ازمتخصصین انفورماتیك و با هدف ارائه جدیدترین خدمات تخصصی شبكه های كامپیوتری و امنیت اطلاعات وارتباطات تاسیس گردیده است. این مركز، خدمات شبكه را با تكیه برتخصص، دانش فنی و تجربیات مدیران و كارشناسان خود ارائه می کند؛ این متخصصین علاوه بردارابودن مدارك رسمی علمی و سوابق ارزشمند كاری، دارای مدارك گوناگون از مراجع صنعت انفورماتیك دنیا نظیر Cisco ، Microsoft و… می باشند.

– از جمله خدمات قابل ارائه دراین مرکز می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • مشاوره، طراحی، پیاده سازی و اجرای شبكه‌های كامپیوتری.
  • نصب و راه‌اندازی ارتباطات شبكه بیسیم (Wireless Indoor & Outdoor).
  • ارائه سرورهای تخصصی و تجهیزات شبكه.
  • طراحی و اجرای اتاق سرور و Data Center.
  • مشاوره و پیاده‌سازی راهكارهای امنیت شبكه.
  • قراردادهای پشتیبانی و نگهداری سخت افزار و مدیریت شبكه.
  • ارائه راهكارهای بهینه‌سازی شبكه وارتباطات.
  • سیستم های جامع مدیریتی و امنیتی مبتنی بر فناوری RFID.