راهکار نرم افزاری جامع و یکپارچه جهش نوین

jahesh-windowsسیستم های مالی، اداری و صنعتی جهش با تولید و توسعه سبد کامل و متنوعی از نرم‌افزارها توانسته است در حوزه‌های گوناگون، پاسخگوی نیازهای شرکت ها و مؤسسات باشد.

طراحی راهکارهای مناسب برای كسب و كارهاي متوسط و بزرگ و همچنین صنایع خاص، گام دیگری است که گروه نرم افزاری جهش به پشتوانه محصولات متنوع خود برداشته است. ما راهکارهای کاملی برای شرکت‌های تولیدی، بازرگانی، پیمانکاری و خدماتی داریم.

بسته بازرگانی نرم افزار مالی و اداری جهش بخش‌های اصلی شرکت‌های خدماتی و بازرگانی را پوشش می‌دهد.

  • ارائه سریع گزارشات و صورت حساب مشتریان.
  • محاسبه آنی نرخ دیرکرد وصول مطالبات برای فاکتورهای غیرنقدی.
  • مشاهده دقیق موجودی رزرو و قابل فروش.

سبد مناسبی از محصولات نرم افزاری را برای شرکت‌های تولیدی تهیه کرده‌ایم که فرایندهای تولید و حسابداری مدیریت را نیز پوشش می‌دهد.

  • اعلان به موقع و جلوگیری از کسری مواد اولیه.
  • جلوگیری از انحراف مصرف مواد و آگاهی از محل ضایع شدن تولید.
  • ثبت و کنترل کیفی محصولات تولید و کنترل ورود محصول به انبار.
  • انتخاب بهترین روش استفاده از مواد اولیه و پیش بینی تولید.

با توجه به اهمیت صنعت پیمانکاری در کشور و با شناخت ویژگی‌های آن، ما راهکار نرم‌افزاری خاصی ویژه شرکت‌های پیمانکاری تولید کرده‌ایم.

  • امکان ثبت هزینه های حقوق و دستمزد هر پروژه
  • محاسبه سریع بهای تمام شده هر پروژه و قرارداد
  • مدیریت انبار و صورت گردش مواد مصرفی در هر پروژه