مدیریت حمل و نقل

Transferگروه سیستم های مالی ، اداری و صنعتی جهش سبد مناسبی از محصولات را برای شرکت‌های بازرگانی و خدمات حمل و نقل اعم از زمینی، دریایی و هوایی تهیه کرده که فرایندهای حمل و نقل و حسابداری مدیریت را نیز پوشش می‌دهد. تنوع زیاد شرکت‌های حمل و نقل و فرایندهای متفاوتی که در آن‌ها استفاده می‌شود، موجب شده است تا افزون بر نرم‌افزار، گروه سیستم های مالی ، اداری و صنعتی جهش راهکارهای خود را برای برخی از فرایندهای این صنعت متناسب کند. ما توانایی پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی شرکت‌های حمل و نقل را در زمینه‌‌ی نرم‌افزارهای پایه و ارائه راهکار به برخی از صنعت حمل و نقل داریم.

♦ سرفصل حوزه نرم افزاری راهکارهای ویژه صنعت حمل و نقل جهش شامل موارد ذیل می باشد؛

– حسابداری مالی

– مدیریت تامین و خرید

– مدیریت فروش و مشتریان (CRM)

– مدیریت اداری و منابع انسانی

– گزارشات BI ویژه مدیران

امکانات

گزارشات

اهداف