نرم افزار اموال و دارایی های ثابت جهش نوین

 

در حال حاضر یکی از نقاط تمرکز سرمایه‌گذاری در اکثر شرکت‌ها، خرید و نگهداری دارایی‌های ثابت و محاسبه ارزش آنهاست. بر این اساس نظارت صحیح بر وضعیت این گونه دارایی‌ها به منظور جایگزینی به موقع، کسب اطمینان از پوشش بیمه‌ای مناسب،کنترل نقل و انتقال، محاسبه استهلاک و… ضروری خواهد بود. این مطلب باعث شده است تا اکثر سازمان‌ها نیازمند سازوکار کنترلی قدرتمندی جهت تشخیص و اصلاح انحراف‌های خود باشند.

سیستم دارایی ثابت ، به عنوان بخشی از محصولات یکپارچه اطلاعات مدیریت جهش نوین؛ با سایر سیستم­‌های این مجموعه ارتباط برقرار کرده و ضمن ایجاد انسجام و یکپارچگی در کلیه­ فرآیندهای موجود، از ورود اطلاعات تکراری جلوگیری می ­کند و امکان کنترل و مدیریت دارایی­‌های ثابت را به نحوی شایسته فراهم می‌­آورد.

نرم افزار اموال و دارایی های ثابت جهش

امکانات نرم افزار اموال و دارایی های ثابت جهش نوین

۱. ثبت مشخصات و اطلاعات دارایی ها و اموال خریداری شده مشتمل بر تاریخ خرید (تاریخ تولید)، مبلغ خرید (بهای تمام شده)، مرجع خرید، مبلغ استهلاک انباشته، تاریخ شروع محاسبه استهلاک، تعداد دفعات استفاده شده، مشخصات فنی و مشخصات فروشنده، خریدار و تحویل گیرنده آن.

۲. ثبت اطلاعات مربوط به اموال مرجوعی یا مستهلک فروخته شده و کلیه مسائل جانبی آن.

۳. معرفی طبقه یا گروه اموال و تعریف چگونگی استهلاک آنها به سه روش مستقیم ، نزولی و تعداد قابل استفاده (ویژه قالب های صنعتی).

۴. معرفی محل استقرار و پلاک دارایی.

۵. ثبت تعمیرات و تعدیلات انجام شده بر روی اموال.

۶. ثبت مشخصات تحویل دهنده و تحویل گیرنده اموال.

٧. ثبت نقل و انتقال اموال، از محلی به محل دیگر و یا از شخصی به شخص دیگر.

٨. ثبت اطلاعات مربوط به ورود و خروج دارایی های اهدایی (هدیه اموال).

۹. تهیه لیست اموال به تفکیک قیمت اسمی و ارزش دفتری، محل استقرار، مراکز هزینه و پروژه.

۱۰. ثبت جابجایی دارایی ها، از یک مرکز به مرکز دیگر یا از یک محل استقرار به محل استقرار دیگر.

۱۱. محاسبه استهلاک اموال با توجه به زمان شروع استهلاک بصورت ماهانه و همچنین صدور سندحسابداری بصورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یکساله.

۱۲. استهلاک مستقیم اموال (بلا استفاده نمودن و صفر نمودن ارزش).

۱۳. ارتباط با سیستم های حسابداری و انبار و انجام عملیات به صورت خودکار.

و …

گزارشات نرم افزار اموال و دارایی های ثابت جهش نوین

۱. گزارش جامع اموال.

۲. گزارش کاردکس اموال (تاریخچه اموال).

۳. گزارش از محل استقرار اموال.

۴. گزارش از ارزش اموال.

۵. گزارش از اموال مستهلک شده.

۶. تهیه گزارشات جامع، تخصصی و تحلیلی ویژه مدیران.

و …

اهداف نرم افزار اموال و دارایی های ثابت جهش نوین

– کمک به مدیریت و مراقبت از دارایی‌ها و کنترل سرمایه گذاری؛

با جمع‌آوری اطلاعات مربوط به دارایی‌های خریداری شده در سازمان‌ها و همچنین نظارت صحیح بر وضعیت این‌گونه دارایی‌ها به منظور جایگزینی به موقع، کسب اطمینان از پوشش بیمه‌ای مناسب،کنترل نقل و انتقال، محاسبه استهلاک و … در یک بانک اطلاعاتی متمرکز، ضمن پردازش و داده‌کاوی این اطلاعات، می‌توان کنترل قدرتمندی بر روی وضعیت دارایی‌های موجود در سازمان و روند سرمایه گذاری در این حوزه داشت.

– یکپارچگی اطلاعات و سهولت در انجام عملیات؛

یکپارچگی این محصول با سیستم‌های حسابداری، انبار و تدارکات حوزه دولتی علاوه بر یکپارچه کردن اطلاعات، موجب افزایش بهره‌وری سازمانی و اطمینان از صحت و دقت اطلاعات نمایش داده شده در گزارش‌ها می‌شود.