سیستم دریافت و پرداخت جهش نوین امکانات مناسبی برای ثبت، کنترل و در نهایت گزارش‌گیری از اطلاعات مربوط به عملیات دریافت و پرداخت فراهم کرده و به این ترتیب اطلاعات لازم برای مدیریت بهینه و کارآمد منابع را در اختیار مدیران قرار می‌دهد. این سیستم با استفاده از فرم‌ها و گزارش‌های گوناگون، همه‌ی فرایندهای دریافت و پرداخت و تنخواه گردان‌ها را پوشش می‌دهد.
 
نرم افزار خزانه داری جهش

امکانات نرم افزار خزانه داری جهش ویژه کسب و کارهای کوچک

۱. تعریف انواع درآمد و هزینه، نوع واریز به حساب، چک و …

۲. تعریف انواع بانک، شعبه و حساب به تعداد نامحدود و همچنین تعیین سطوح دسترسی کاربران.

۳. تعریف شماره سریال چک و پیگیری آن.

۴. استفاده از عملیات ارزی در خزانه داری.

۵. قابلیت دریافت و پرداخت به صورت چک، نقد، حواله بانکی، سکه و اوراق و اشیای گرانبها.

۶. توانائی انتقال اسناد بین حساب ها و اشخاص.

٧. سیستم تنخواه و گردش نقدینگی جامع.

٨. ارتباط با نرم افزار حسابداری مالی و صدور خودکار اسناد حسابداری.

و …

گزارشات نرم افزار خزانه داری جهش ویژه کسب و کارهای کوچک

۱. رأس گیری از اسناد پرداختنی و دریافتنی (چک ها).

۲. انجام مغایرت گیری بانکی و گزارشات مربوطه.

۳. نمایش اسناد دریافتنی و پرداختنی بر حسب زمان و تعداد.

۴. نمایش اقلام (اسناد) باز (اسناد دریافتنی و پرداختنی، در جریان وصول، وصول نشده، برگشتی، واگذار شده و وصول شده).

۵. ارسال اطلاعات به نرم افزار هایی همچون Excel و … برای تهیه گزارش های مطلوب و مورد نظر کاربر.

و …

اهداف نرم افزار خزانه داری جهش ویژه کسب و کارهای کوچک

– کمک به تصمیم‌گیری مدیران از طریق ارائه‌ی اطلاعات منسجم و دقیق؛
پیگیری و اطلاع یافتن از اسناد و وجوه دریافتی و پرداختی مشتریان و تأمین‌کنندگان ارتباط آن‌ها با عملیات سازمان به سادگی امکان‌پذیر است. گردش وجوه و اسناد در داخل سازمان و کنترل نقدینگی ساده شده و اطلاعات کافی برای تخصیص منابع مالی به فعالیت‌های جاری و آینده وجود دارد.

– پیگیری سریع اسناد و وجوه دریافتی و پرداختی؛
می‌توانید عملیات انجام شده بر روی اسناد دریافتی و پرداختی را به سادگی و با جزئیات کامل ردیابی کنید. تمامی مبادلات از دریافت یک سند تا واگذاری، واخواست و حقوقی کردن آن، تبدیل کردن اسناد از تضمینی به عادی و هر مبادله دیگری قابل ردیابی است. همچنین انتقال‌های درون سازمانی مانند بانک‌ها و صندوق‌ها قابل انجام و گزارش‌گیری است.

– صرفه‌جویی در وقت با اختصاص زمان کمتر برای مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی؛
مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و به دلیل خودکارسازی، بسیار آسان و سریع شده و می‌توان روزانه کنترل‌های لازم را انجام داد. سوابق این مغایرت‌گیری‌ها ثبت شده و قابل دسترسی است.

– تسهیل نظارت بر دریافت و پرداخت تنخواه‌گردان‌ها؛
با ثبت عملیات تنخواه‌گردان‌ها و بررسی مانده حساب تنخواه و هزینه‌های انجام گرفته توسط سیستم، کنترل بر دریافت و پرداخت تنخواه‌گردان‌ها آسان‌تر می‌شود.