نرم افزار خزانه داری – دریافت و پرداخت جهش نوین؛ امکانات مناسبی برای ثبت، کنترل و در نهایت گزارش‌گیری از اطلاعات مربوط به عملیات دریافت و پرداخت فراهم کرده و به این ترتیب اطلاعات لازم برای مدیریت بهینه و کارآمد منابع را در اختیار مدیران قرار می‌دهد. نرم افزار خزانه داری جهش، با استفاده از فرم‌ها و گزارش‌های گوناگون، همه‌ی فرایندهای دریافت و پرداخت و تنخواه گردان‌ها را پوشش می‌دهد.
نرم افزار خزانه داری جهش

خزانه داری چیست؟

عملیات خزانه داری قسمتی از عملیات حسابداری می باشد در واقع زیر شاخه آن است. خزانه دار، حسابداری مطمئن و حرفه ای است که امور مربوط به ثبت نمودن اسناد، کنترل نمودن مغایرت گیری و همچنین دریافت و پرداخت نمودن وجوه را انجام می دهد. نگهداری کردن از تنخواه و اسناد مالی و بازرگانی و ثبت اسناد حسابداری از دیگر وظایف حسابدار خزانه داری می باشد.

نرم افزار حسابداری خزانه داری – دریافت و پرداخت

نرم افزار حسابداری خزانه داری – دریافت و پرداخت ، سیستم مشخص و واضحی از دریافتها و پرداخت های سازمان اقتصادی دارد. این نرم افزار باعث یک مدیریت مناسب و دقیق در دارایی های نقدی و اسناد مالی و بازرگانی شرکت می شود.  نرم افزار حسابداری خزانه داری-دریافت و پرداخت بیشتر سازگار با ویندوز طراحی و ارائه شده است. این نرم افزار قابلیت تعیین مرکز خزانه داری و صندوق برای استفاده ی حسابداران دارد. نرم افزار حسابداری خزانه داری-دریافت و پرداخت باید توانایی کنترل وضعیت وجه نقد و اسناد مالی دریافتی و پرداختی را داشته باشد. هر نرم افزار حسابداری خزانه داری-دریافت و پرداخت باید قابلیت استفاده توأم از همه ارزها را داشته باشد.

نرم افزار حسابداری خزانه داری – دریافت و پرداخت جهش

این نرم افزار امکانات خوبی جهت ثبت اطلاعات مالی و بازرگانی مربوط به دریافت و پرداخت وجوه، کنترل و تهیه گزارش از آنها ایجاد کرده است. از این طریق اطلاعاتی که مدیران برای اداره بهینه و درست منابع نیاز دارند را به آنها ارائه می دهد. این نرم افزار همه فرآیندهای حوزه خزانه داری و امور مربوط به دریافت و پرداخت وجوه را تحت کنترل دارد.

کارکرد های نرم افزار حسابداری خزانه داری – دریافت و پرداخت جهش

انجام عملیات مغایرت گیری و تهیه گزارش آن از کارکرد های مهم این نرم افزار حسابداری است. نشان دادن اسناد مربوط به دریافت و پرداخت، بر حسب زمان و اقلام باز مثل: اسناد در جریان وصول از فعالیت هایی است که این نرم افزار انجام می دهد. آگاهی دادن از چک ها قبل از سررسید آنها و نشان دادن تمام مراحل و وضعیت چک و در آخر چاپ کردن چک جزو لیست امور این نرم افزار حسابداری می باشد. از کارکرد های دیگر نرم افزار خزانه داری ارائه گزارش از تنخواه گردان و فرستادن اطلاعات به نرم افزارهای دیگر مثل: اکسل است، تا از آنها گزارش تهیه شود.

اهداف نرم افزار حسابداری خزانه داری – دریافت و پرداخت جهش

مؤثر بودن و کمک کردن در تصمیم گیری های مدیریت:  با نرم افزار حسابداری خزانه داری-دریافت و پرداخت جهش می توان از وضعیت مشتریان از لحاظ حساب و وجوه دریافتی و پرداختی آگاه شد. اطلاعاتی هم درباره گردش وجوه و اسناد مالی و بازرگانی در سازمان و موجودی ها در اختیار مدیریت قرار می گیرد. این نرم افزار حسابداری با ارائه اطلاعاتی اینچنین یکپارچه و مهم در تصمیم گیری مدیریت برای آینده سازمان مؤثر خواهد بود.

پیگیری کردن خیلی سریع وجوه و اسناد حسابداری مربوط به دریافت و پرداخت وجوه: یکی از اهداف نرم افزار حسابداری خزانه داری-دریافت و پرداخت جهش اطلاع  کاربر از عملیات انجام شده روی همه اسناد حسابداری می باشد. همه عملیات های انجام شده در این نرم افزار حسابداری قابل پیگیری می باشد.

مغایرت گیری سریع بدون اتلاف وقت: مغایرت گیری توسط این نرم افزار حسابداری خزانه داری-دریافت و پرداخت جهش خیلی سریع و آسان به صورت خودکار انجام می شود. تمام اطلاعات مربوط به انجام مغایرت گیری در نرم افزار ثبت و ذخیره می شود.

آسان کردن نظارت و بررسی دریافت و پرداخت تنخواه گردان: نرم افزار حسابداری خزانه داری-دریافت و پرداخت با ثبت کردن عملیات های مربوط به تنخواه گردان و حساب کردن هزینه های انجام شده و به دست آوردن مانده حساب تنخواه گردان نظارت و بررسی عملیات تنخواه گردان را راحت می کند.

امکانات نرم افزار:

 • تعریف انواع درآمد و هزینه، نوع واریز به حساب، چک و …
 • تعیین سطوح دسترسی کاربران.
 • تعریف بانک، شعب و حساب به تعداد نامحدود.
 • تعریف شماره سریال چک و پیگیری وضعیت آن در نرم افزار خزانه داری.
 • قابلیت دریافت و پرداخت به صورت چک، نقد، حواله بانکی، سکه، اوراق سفته و اشیاء گرانبها در نرم افزار خزانه داری وجود دارد.
 • دریافت و پرداخت چک های تضمینی.
 • ثبت کلیه فرایند (مراحل) چک و امکان پیگیری وضعیت چک.
 • امکان واگذاری، واخواست و استراداد چک های دریافتی و پرداختی.
 • کنترل منفی بانک و صندوق.
 • امکان انتقال اسناد بین حساب ها و اشخاص.
 • انجام عملیات مغایرت بانکی.
 • امکان ثبت عملیات انتقال بین بانکی.
 • امکان ثبت کارمزد بانکی نیز وجود دارد.
 • امکان رأس گیری چک های دریافتی و پرداختی قبل از ثبت عملیات دریافت و پرداخت. 
 • زیر سیستم جامع مدیریت تنخواه و گردش نقدینگی از قابلیت های شاخص نرم افزار خزانه داری می باشد.
 • امکان ثبت عملیات ارزی در نرم افزار خزانه داری وجود دارد.
 • ارتباط با نرم افزار حسابداری مالی و صدور اتوماتیک اسناد حسابداری.
 • امکان چاپ بر روی چک صیادی.
 • و …

گزارشات:

 • اعلان چک های دریافتی، پرداختی و واگذار شده.
 • مرور خزانه داری.
 • رأس گیری از چک های دریافتی و پرداختی.
 • امکان تهیه صورت مغایرت بانکی.
 • نمایش اسناد دریافتنی و پرداختنی بر حسب زمان و تعداد.
 • نمایش اسناد باز (اسناد دریافتنی و پرداختنی، در جریان وصول، وصول نشده، برگشتی و واگذار شده به دیگران).
 • اعلان چک های دریافتی و پردختی قبل از سررسید شدن.
 • گزارش تاریخچه چک (وضعیت و مراحل چک).
 • گزارش جامع از تنخواه اصلی و فرعی.
 • گزارشات و گزارش ساز تحلیلی ویژه مدیران.
 • ارسال اطلاعات به نرم افزار هایی همچون اکسل و … برای تهیه گزارش های مطلوب و مورد نظر کاربر.
 • و …

اهداف نرم افزار

کمک به تصمیم‌گیری مدیران از طریق ارائه‌ی اطلاعات منسجم و دقیق؛
پیگیری و اطلاع یافتن از اسناد و وجوه دریافتی و پرداختی مشتریان و تأمین‌کنندگان ارتباط آن‌ها با عملیات سازمان به سادگی امکان‌پذیر است. گردش وجوه و اسناد در داخل سازمان و کنترل نقدینگی ساده شده و اطلاعات کافی برای تخصیص منابع مالی به فعالیت‌های جاری و آینده وجود دارد.

– پیگیری سریع اسناد و وجوه دریافتی و پرداختی؛
می‌توانید عملیات انجام شده بر روی اسناد دریافتی و پرداختی را به سادگی و با جزئیات کامل ردیابی کنید. تمامی مبادلات از دریافت یک سند تا واگذاری، واخواست و حقوقی کردن آن، تبدیل کردن اسناد از تضمینی به عادی و هر مبادله دیگری قابل ردیابی است. همچنین انتقال‌های درون سازمانی مانند بانک‌ها و صندوق‌ها قابل انجام و گزارش‌گیری است.

– صرفه‌جویی در وقت با اختصاص زمان کمتر برای مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی؛
مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و به دلیل خودکارسازی، بسیار آسان و سریع شده و می‌توان روزانه کنترل‌های لازم را انجام داد. سوابق این مغایرت‌گیری‌ها ثبت شده و قابل دسترسی است.

– تسهیل نظارت بر دریافت و پرداخت تنخواه‌گردان‌ها؛
با ثبت عملیات تنخواه‌گردان‌ها و بررسی مانده حساب تنخواه و هزینه‌های انجام گرفته توسط سیستم، کنترل بر دریافت و پرداخت تنخواه‌گردان‌ها آسان‌تر می‌شود.