لوگوی2 شرکت نرم افزاری جهش

معرفی نرم افزار مدیریت فروش و مشتریان CRM

نرم افزار فروش و مدیریت مشتریان CRM برای زیاد کردن تعداد مشتری ها کاربرد دارد. برای مدیریت و بالا بردن تعداد مشتری ها و ایجاد روابط خوب با مشتری ها می توان از نرم افزار فروش و مدیریت مشتریان CRM استفاده کرد. نرم افزار CRM ، نرم افزاری است برای مدیریت کردن ارتباط با مشتری CRM باعث رونق پیدا کردن کسب و کار می شود. این نرم افزار مدیریت کردن همه فرایندها را آسان می کند.

 نرم افزارCRM   باعث سریع انجام شدن کار، کم شدن هزینه و افزایش رضایت مشتری خواهد شد. نرم افزار CRM  طراحی کردن نمودار و همچنین داشبوردهای متفاوت مدیریتی و … را بر عهده دارد.  نرم افزار CRM  گزارش گرفتن از وقایع  و گزارش دهی به مدیریت را نیز انجام می دهد.

نرم افزار مدیریت فروش و مشتریان CRM جهش نوین

نرم افزار مدیریت فروش و مشتریان CRM جهش 

نرم افزار فروش و مدیریت مشتریان CRM جهش سفارش مشتری ها را ثبت و پردازش می کند. این نرم افزار همه فرایندهای برگشت از فروش، بستن قرارداد و… را مدیریت می کند. نرم افزار CRM  باعث افزایش یافتن فروش می‌ شود. نرم افزار فروش و مدیریت مشتریان CRM جهش وضعیت موجودی های همه کالاها را کنترل می کند. این نرم افزار باعث کنترل مناسب انجام تعهدات مدیریت به مشتری ها و همچنین کم کردن هزینه ها می شود. 

نرم افزار فروش و مدیریت مشتریان CRM جهش با پیگیری وضعیت حساب مشتری ها به مدیریت می فهماند که تا چه حد خوب است  به مشتری کالا بفروشد.

این نرم افزار هم مانند نرم افزار حسابداری و مالی و بازرگانی از سیستم یکپارچه استفاده می کند. نرم افزار فروش و مدیریت مشتریان CRM جهش به صورت مستقیم با قسمت انبار و قسمت حسابداری و مالی و بازرگانی در ارتباط است. نرم افزار CRM همیشه اطلاعات کامل و آنی دارد و به مدیریت در تقسیم بودجه و ایجاد سیاست های فروش خدمات رسانی می کند.

امکانات نرم افزار فروش و مدیریت مشتریان CRM جهش

اهداف نرم افزار فروش و مدیریت مشتریان CRM جهش

ایجاد ارتباط مناسب و جلب رضایت مشتری: نرم افزار فروش و مدیریت مشتریان CRM جهش با استفاده از اطلاعات مشتری ها و مانده حساب های بانکی آنها به کنترل وضعیت مشتری ها می پردازد. اعتبار دهی و میزان تخفیفات را برای هر مشتری مشخص می کند. با انجام این امور رضایت مشتری جلب می شود.

در سیاست گذاری مدیران  در مورد تولید مؤثر باشند: این نرم افزار با اطلاعات میزان فروش کالاها و مقایسه آنها با فروش های قبلی می توانند به مدیران در تصمیم گیری برای ادامه تولید محصولات یا توقف آنها کمک کند.

دادن اطلاعات و گزارشات صحیح از اوضاع فروش و مقدار سودآوری: نرم افزار فروش و مدیریت مشتریان CRM جهش با داشتن ارتباطات یکپارچه با انبار و دفاتر فروش، اطلاعات مفیدی درباره مقدار فروش و سودآوری به مدیران می دهد.

معرفی روش های فروش، قیمت گذاری و دادن تخفیف: نرم افزار فروش و مدیریت مشتریان CRM جهش با معرفی کردن روش های فروش و نحوه قیمت گذاری کردن کالاها و دادن تخفیفات به مدیریت کمک می کند. مدیران باید مشخص کند که کدام مشتری تخفیف بگیرد یا با کدام مشتری فروش اعتباری داشته باشد. و این امور منجر به افزایش یافتن فروش می‌ شود.