نرم افزار مدیریت فروش و مشتریان CRM جهش نوین

Sale-CRMسیستم فروش جهش نوین؛ با ثبت و پردازش سفارش مشتریان و صدور و چاپ اسناد فروش از جمله پیش فاکتور، قرارداد، حواله، فاکتور فروش، مجوز و فاکتور برگشت از فروش، تمام فرایندهای فروش شما را ساماندهی کرده و به افزایش میزان فروش سازمان کمک می‌کند. این سیستم با فراهم کردن امکان کنترل وضعیت موجودی محصولات، مدیران فروش را قادر می‌سازد با مدیریت مناسب تعهدات خود نسبت به مشتریان، هزینه‌های نگهداری کالا را به حداقل برسانند و نیز با ارزیابی دقیق وضعیت حساب مشتریان، فروشی بیش از میزان اعتبار و نقدینگی حساب آن‌ها انجام ندهند.
افزون بر این، سیستم فروش داخلی با برقراری ارتباط یکپارچه با سیستم‌های انبار و حسابداری جهش نوین ، مدیران ارشد سازمان را در بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری فروش یاری می‌کند.
امکانات

1. معرفی مشتریان؛ ثبت مشحصات کلی اعم از آدرس، تلفن، کد اقتصادی، افراد مرتبط، راس اسناد دریافتنی و… و ثبت گردش کار.
2. تعریف بازاریاب،کنترل پورسانت آن وکلیه امور مربوطه.
3. تعریف و تعیین سقف اعتبار مشتری (نقدی و اعتباری) و ارتباط با سیستم خزانه داری.
4. ثبت پیش فاکتور و رزرو کالاهای مربوطه.
5. صدور فاکتور فروش.
6. کنترل چک های دریافتی از مشتریان بر اساس زمان دریافت.
7. اعلام مانده حساب بدهکاری یا بستانکاری طرف های حساب.
8. ثبت برگشت از فروش کالا و عملیات مربوطه.
9. امکان ارسال SMS پس از ثبت فاکتور برای مشتری.
10. ثبت گردش کالا به هنگام صدور فاکتور برای چندین انبار (بر اساس دسترسی کاربران به انبارهای مختلف).
11. معرفی تخفیف های ثابت به نسبت تعداد برای کالا.
12. ارتباط با سیستم های حسابداری و انبار و انجام عملیات به صورت خودکار.
13. تهیه گزارشات جامع، تخصصی و تحلیلی ویژه مدیران.
14. گزارش ساز 3 بعدی.
15. امکان ارائه گزارشات بر روی تلفن های همراه هوشمند و تبلت (Android Service).
16. ارسال و دریافت اطلاعات از نرم افزارهایی همچون Excel و …

گزارشات

اهداف

– کمک به برقراری ارتباط تجاری مناسب با مشتریان و افزایش رضایت آن‌ها؛
سیستم فروش داخلی با ایجاد بانک اطلاعات مشتریان و گروه بندی آن‌ها با توجه به نیاز کاربران و مدیریت و کنترل وضعیت حساب مشتریان و اعتباردهی به آن‌ها امکان ارائه قیمت‌ و تخفیف‌های متفاوت به مشتریان براساس لیست قیمت را فراهم کرده و به این ترتیب به برقراری ارتباط تجاری مناسب با مشتریان کمک کرده و رضایت آن‌ها را افزایش می‌دهد.

– کمک به سیاست‌گذاری مدیران درباره تولید محصولات؛
سیستم فروش داخلی با فراهم کردن اطلاعات لازم درباره فروش محصولات از جمله مقایسه‌ی میزان فروش در دوره‌های مختلف به مدیران کمک می‌کند با توجه به حجم سفارشات دریافتی در مورد ادامه فعالیت بر روی محصولات تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کنند.

– ارائه اطلاعات دقیق و به موقع از وضعیت فروش و  میزان سود‌آوری محصولات؛
سیستم فروش داخلی با تبادل اطلاعات بین انبار و مراکز فروش مستقر در نقاط جغرافیایی مختلف و نیز اطلاع‌رسانی از زمان و میزان محصولات تحویل شده به مشتریان که از طریق ارتباط یکپارچه با سیستم انبار انجام می‌شود، اطلاعات دقیق و به موقعی از وضعیت فروش محصولات و میزان سودآوری آن‌ها در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

– متناسب سازی رویه‌های فروش، قیمت‌گذاری و اعطای تخفیف برای  هر گروه مشتری؛
سیستم فروش داخلی با ارائه امکان تعریف عوامل افزاینده و کاهنده فروش همچون انواع تخفیف‌ها و مالیات و عوارضبر مبنای محصول و مشتری به مدیران کمک می‌کند تا رویه‌های فروش، قیمت‌گذاری و اعطای تخفیف را متناسب با رابطه تجاری با هرگروه از مشتریان تعیین کنند به گونه ای که در نهایت به افزایش فروش محصولات بینجامد.

امکانات

1. معرفی مشتریان؛ ثبت مشحصات کلی اعم از آدرس، تلفن، کد اقتصادی، افراد مرتبط، راس اسناد دریافتنی و… و ثبت گردش کار.
2. تعریف بازاریاب،کنترل پورسانت آن وکلیه امور مربوطه.
3. تعریف و تعیین سقف اعتبار مشتری (نقدی و اعتباری) و ارتباط با سیستم خزانه داری.
4. ثبت پیش فاکتور و رزرو کالاهای مربوطه.
5. صدور فاکتور فروش.
6. کنترل چک های دریافتی از مشتریان بر اساس زمان دریافت.
7. اعلام مانده حساب بدهکاری یا بستانکاری طرف های حساب.
8. ثبت برگشت از فروش کالا و عملیات مربوطه.
9. امکان ارسال SMS پس از ثبت فاکتور برای مشتری.
10. ثبت گردش کالا به هنگام صدور فاکتور برای چندین انبار (بر اساس دسترسی کاربران به انبارهای مختلف).
11. معرفی تخفیف های ثابت به نسبت تعداد برای کالا.
12. ارتباط با سیستم های حسابداری و انبار و انجام عملیات به صورت خودکار.
13. تهیه گزارشات جامع، تخصصی و تحلیلی ویژه مدیران.
14. گزارش ساز 3 بعدی.
15. امکان ارائه گزارشات بر روی تلفن های همراه هوشمند و تبلت (Android Service).
16. ارسال و دریافت اطلاعات از نرم افزارهایی همچون Excel و …

امکانات

1. معرفی مشتریان؛ ثبت مشحصات کلی اعم از آدرس، تلفن، کد اقتصادی، افراد مرتبط، راس اسناد دریافتنی و… و ثبت گردش کار.
2. تعریف بازاریاب،کنترل پورسانت آن وکلیه امور مربوطه.
3. تعریف و تعیین سقف اعتبار مشتری (نقدی و اعتباری) و ارتباط با سیستم خزانه داری.
4. ثبت پیش فاکتور و رزرو کالاهای مربوطه.
5. صدور فاکتور فروش.
6. کنترل چک های دریافتی از مشتریان بر اساس زمان دریافت.
7. اعلام مانده حساب بدهکاری یا بستانکاری طرف های حساب.
8. ثبت برگشت از فروش کالا و عملیات مربوطه.
9. امکان ارسال SMS پس از ثبت فاکتور برای مشتری.
10. ثبت گردش کالا به هنگام صدور فاکتور برای چندین انبار (بر اساس دسترسی کاربران به انبارهای مختلف).
11. معرفی تخفیف های ثابت به نسبت تعداد برای کالا.
12. ارتباط با سیستم های حسابداری و انبار و انجام عملیات به صورت خودکار.
13. تهیه گزارشات جامع، تخصصی و تحلیلی ویژه مدیران.
14. گزارش ساز 3 بعدی.
15. امکان ارائه گزارشات بر روی تلفن های همراه هوشمند و تبلت (Android Service).
16. ارسال و دریافت اطلاعات از نرم افزارهایی همچون Excel و …

گزارشات

اهداف

– کمک به برقراری ارتباط تجاری مناسب با مشتریان و افزایش رضایت آن‌ها؛
سیستم فروش داخلی با ایجاد بانک اطلاعات مشتریان و گروه بندی آن‌ها با توجه به نیاز کاربران و مدیریت و کنترل وضعیت حساب مشتریان و اعتباردهی به آن‌ها امکان ارائه قیمت‌ و تخفیف‌های متفاوت به مشتریان براساس لیست قیمت را فراهم کرده و به این ترتیب به برقراری ارتباط تجاری مناسب با مشتریان کمک کرده و رضایت آن‌ها را افزایش می‌دهد.

– کمک به سیاست‌گذاری مدیران درباره تولید محصولات؛
سیستم فروش داخلی با فراهم کردن اطلاعات لازم درباره فروش محصولات از جمله مقایسه‌ی میزان فروش در دوره‌های مختلف به مدیران کمک می‌کند با توجه به حجم سفارشات دریافتی در مورد ادامه فعالیت بر روی محصولات تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کنند.

– ارائه اطلاعات دقیق و به موقع از وضعیت فروش و  میزان سود‌آوری محصولات؛
سیستم فروش داخلی با تبادل اطلاعات بین انبار و مراکز فروش مستقر در نقاط جغرافیایی مختلف و نیز اطلاع‌رسانی از زمان و میزان محصولات تحویل شده به مشتریان که از طریق ارتباط یکپارچه با سیستم انبار انجام می‌شود، اطلاعات دقیق و به موقعی از وضعیت فروش محصولات و میزان سودآوری آن‌ها در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

– متناسب سازی رویه‌های فروش، قیمت‌گذاری و اعطای تخفیف برای  هر گروه مشتری؛
سیستم فروش داخلی با ارائه امکان تعریف عوامل افزاینده و کاهنده فروش همچون انواع تخفیف‌ها و مالیات و عوارضبر مبنای محصول و مشتری به مدیران کمک می‌کند تا رویه‌های فروش، قیمت‌گذاری و اعطای تخفیف را متناسب با رابطه تجاری با هرگروه از مشتریان تعیین کنند به گونه ای که در نهایت به افزایش فروش محصولات بینجامد.

امکانات

1. معرفی مشتریان؛ ثبت مشحصات کلی اعم از آدرس، تلفن، کد اقتصادی، افراد مرتبط، راس اسناد دریافتنی و… و ثبت گردش کار.
2. تعریف بازاریاب،کنترل پورسانت آن وکلیه امور مربوطه.
3. تعریف و تعیین سقف اعتبار مشتری (نقدی و اعتباری) و ارتباط با سیستم خزانه داری.
4. ثبت پیش فاکتور و رزرو کالاهای مربوطه.
5. صدور فاکتور فروش.
6. کنترل چک های دریافتی از مشتریان بر اساس زمان دریافت.
7. اعلام مانده حساب بدهکاری یا بستانکاری طرف های حساب.
8. ثبت برگشت از فروش کالا و عملیات مربوطه.
9. امکان ارسال SMS پس از ثبت فاکتور برای مشتری.
10. ثبت گردش کالا به هنگام صدور فاکتور برای چندین انبار (بر اساس دسترسی کاربران به انبارهای مختلف).
11. معرفی تخفیف های ثابت به نسبت تعداد برای کالا.
12. ارتباط با سیستم های حسابداری و انبار و انجام عملیات به صورت خودکار.
13. تهیه گزارشات جامع، تخصصی و تحلیلی ویژه مدیران.
14. گزارش ساز 3 بعدی.
15. امکان ارائه گزارشات بر روی تلفن های همراه هوشمند و تبلت (Android Service).
16. ارسال و دریافت اطلاعات از نرم افزارهایی همچون Excel و …

گزارشات

امکانات

1. معرفی مشتریان؛ ثبت مشحصات کلی اعم از آدرس، تلفن، کد اقتصادی، افراد مرتبط، راس اسناد دریافتنی و… و ثبت گردش کار.
2. تعریف بازاریاب،کنترل پورسانت آن وکلیه امور مربوطه.
3. تعریف و تعیین سقف اعتبار مشتری (نقدی و اعتباری) و ارتباط با سیستم خزانه داری.
4. ثبت پیش فاکتور و رزرو کالاهای مربوطه.
5. صدور فاکتور فروش.
6. کنترل چک های دریافتی از مشتریان بر اساس زمان دریافت.
7. اعلام مانده حساب بدهکاری یا بستانکاری طرف های حساب.
8. ثبت برگشت از فروش کالا و عملیات مربوطه.
9. امکان ارسال SMS پس از ثبت فاکتور برای مشتری.
10. ثبت گردش کالا به هنگام صدور فاکتور برای چندین انبار (بر اساس دسترسی کاربران به انبارهای مختلف).
11. معرفی تخفیف های ثابت به نسبت تعداد برای کالا.
12. ارتباط با سیستم های حسابداری و انبار و انجام عملیات به صورت خودکار.
13. تهیه گزارشات جامع، تخصصی و تحلیلی ویژه مدیران.
14. گزارش ساز 3 بعدی.
15. امکان ارائه گزارشات بر روی تلفن های همراه هوشمند و تبلت (Android Service).
16. ارسال و دریافت اطلاعات از نرم افزارهایی همچون Excel و …

گزارشات

اهداف

– کمک به برقراری ارتباط تجاری مناسب با مشتریان و افزایش رضایت آن‌ها؛
سیستم فروش داخلی با ایجاد بانک اطلاعات مشتریان و گروه بندی آن‌ها با توجه به نیاز کاربران و مدیریت و کنترل وضعیت حساب مشتریان و اعتباردهی به آن‌ها امکان ارائه قیمت‌ و تخفیف‌های متفاوت به مشتریان براساس لیست قیمت را فراهم کرده و به این ترتیب به برقراری ارتباط تجاری مناسب با مشتریان کمک کرده و رضایت آن‌ها را افزایش می‌دهد.

– کمک به سیاست‌گذاری مدیران درباره تولید محصولات؛
سیستم فروش داخلی با فراهم کردن اطلاعات لازم درباره فروش محصولات از جمله مقایسه‌ی میزان فروش در دوره‌های مختلف به مدیران کمک می‌کند با توجه به حجم سفارشات دریافتی در مورد ادامه فعالیت بر روی محصولات تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کنند.

– ارائه اطلاعات دقیق و به موقع از وضعیت فروش و  میزان سود‌آوری محصولات؛
سیستم فروش داخلی با تبادل اطلاعات بین انبار و مراکز فروش مستقر در نقاط جغرافیایی مختلف و نیز اطلاع‌رسانی از زمان و میزان محصولات تحویل شده به مشتریان که از طریق ارتباط یکپارچه با سیستم انبار انجام می‌شود، اطلاعات دقیق و به موقعی از وضعیت فروش محصولات و میزان سودآوری آن‌ها در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

– متناسب سازی رویه‌های فروش، قیمت‌گذاری و اعطای تخفیف برای  هر گروه مشتری؛
سیستم فروش داخلی با ارائه امکان تعریف عوامل افزاینده و کاهنده فروش همچون انواع تخفیف‌ها و مالیات و عوارضبر مبنای محصول و مشتری به مدیران کمک می‌کند تا رویه‌های فروش، قیمت‌گذاری و اعطای تخفیف را متناسب با رابطه تجاری با هرگروه از مشتریان تعیین کنند به گونه ای که در نهایت به افزایش فروش محصولات بینجامد.

امکانات

1. معرفی مشتریان؛ ثبت مشحصات کلی اعم از آدرس، تلفن، کد اقتصادی، افراد مرتبط، راس اسناد دریافتنی و… و ثبت گردش کار.
2. تعریف بازاریاب،کنترل پورسانت آن وکلیه امور مربوطه.
3. تعریف و تعیین سقف اعتبار مشتری (نقدی و اعتباری) و ارتباط با سیستم خزانه داری.
4. ثبت پیش فاکتور و رزرو کالاهای مربوطه.
5. صدور فاکتور فروش.
6. کنترل چک های دریافتی از مشتریان بر اساس زمان دریافت.
7. اعلام مانده حساب بدهکاری یا بستانکاری طرف های حساب.
8. ثبت برگشت از فروش کالا و عملیات مربوطه.
9. امکان ارسال SMS پس از ثبت فاکتور برای مشتری.
10. ثبت گردش کالا به هنگام صدور فاکتور برای چندین انبار (بر اساس دسترسی کاربران به انبارهای مختلف).
11. معرفی تخفیف های ثابت به نسبت تعداد برای کالا.
12. ارتباط با سیستم های حسابداری و انبار و انجام عملیات به صورت خودکار.
13. تهیه گزارشات جامع، تخصصی و تحلیلی ویژه مدیران.
14. گزارش ساز 3 بعدی.
15. امکان ارائه گزارشات بر روی تلفن های همراه هوشمند و تبلت (Android Service).
16. ارسال و دریافت اطلاعات از نرم افزارهایی همچون Excel و …

گزارشات

اهداف

– کمک به برقراری ارتباط تجاری مناسب با مشتریان و افزایش رضایت آن‌ها؛
سیستم فروش داخلی با ایجاد بانک اطلاعات مشتریان و گروه بندی آن‌ها با توجه به نیاز کاربران و مدیریت و کنترل وضعیت حساب مشتریان و اعتباردهی به آن‌ها امکان ارائه قیمت‌ و تخفیف‌های متفاوت به مشتریان براساس لیست قیمت را فراهم کرده و به این ترتیب به برقراری ارتباط تجاری مناسب با مشتریان کمک کرده و رضایت آن‌ها را افزایش می‌دهد.

– کمک به سیاست‌گذاری مدیران درباره تولید محصولات؛
سیستم فروش داخلی با فراهم کردن اطلاعات لازم درباره فروش محصولات از جمله مقایسه‌ی میزان فروش در دوره‌های مختلف به مدیران کمک می‌کند با توجه به حجم سفارشات دریافتی در مورد ادامه فعالیت بر روی محصولات تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کنند.

– ارائه اطلاعات دقیق و به موقع از وضعیت فروش و  میزان سود‌آوری محصولات؛
سیستم فروش داخلی با تبادل اطلاعات بین انبار و مراکز فروش مستقر در نقاط جغرافیایی مختلف و نیز اطلاع‌رسانی از زمان و میزان محصولات تحویل شده به مشتریان که از طریق ارتباط یکپارچه با سیستم انبار انجام می‌شود، اطلاعات دقیق و به موقعی از وضعیت فروش محصولات و میزان سودآوری آن‌ها در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

– متناسب سازی رویه‌های فروش، قیمت‌گذاری و اعطای تخفیف برای  هر گروه مشتری؛
سیستم فروش داخلی با ارائه امکان تعریف عوامل افزاینده و کاهنده فروش همچون انواع تخفیف‌ها و مالیات و عوارضبر مبنای محصول و مشتری به مدیران کمک می‌کند تا رویه‌های فروش، قیمت‌گذاری و اعطای تخفیف را متناسب با رابطه تجاری با هرگروه از مشتریان تعیین کنند به گونه ای که در نهایت به افزایش فروش محصولات بینجامد.

    اشتراک در خبرنامه
    با اشتراک در خبرنامه، آخرین اخبار، بروزرسانی ها و تخفیف های سایت را زودتر از دیگران دریافت کنید!
    سبد خرید