مقاله

مقاله های وب سایت شرکت نرم افزاری جهش

حسابداری پیمانکاری چیست؟ وظایف حسابداری پیمانکاری

مقاله در:

حسابداری پیمانکاری به نیازهای متمایز صنعت برای کارهای مبتنی بر پروژه می پردازد که ممکن است چندین دوره حسابداری را در برگیرد. بهترین شیوه های حسابداری برای پیمانکاری، مستلزم هزینه یابی دقیق مشاغل، مدیریت سفارشات تغییر و انتخاب روش صحیح برای شناسایی درآمد است. البته در صورت عدم مدیریت صحیح، همه این موارد می توانند […]

آنچه باید درباره حوزه حسابداری و مطالب حوزه حسابداری بدانید

مقاله در:

مطالب حوزه حسابداری بسیار گسترده است و قرار است در این مقاله به مهمترین آنها بپردازیم و آنها را برای شما توضیح دهیم. توصیه می کنم این مقاله را بخوانید.

اهمیت نرم افزار حسابداری در سال ۲۰۲۳

مقاله در:

دلیل بالا بودن اهمیت نرم افزار حسابداری این است که آنها مزایای فراوانی در مدیریت کسب و کار شرکت، پیگیری حساب های آن و ارائه گزارش دقیق برای کمک به تصمیم گیرندگان در کارشان دارند. در واقع نرم افزار حسابداری به یک ضرورت مبرم برای شرکت ها و کسب و کارها تبدیل شده است. اکثر […]

حسابداری بازرگانی چیست؟ بهترین نرم افزار حسابداری بازرگانی

مقاله در:

از شاخه های پرکاربرد حسابداری می تواند به حسابداری بازرگانی اشاره کرد. در واقع فرآیندی است برای ثبت تراکنش های مالی مربوط به یک کسب و کار و مهمتر از آن بررسی سود و زیان شرکت ها. شرکت های بازرگانی موظف به تهیه صورت های مالی منظم هستند. آنها با کمک صورت های مالی می […]

حسابداری چیست؟ تعریف حسابداری

مقاله در:

تعریف حسابداری را باید اینگونه بیان کرد. حسابداری سیستم مشاهده، ثبت و اندازه گیری حقایق و پدیده های مرتبط با هر فعالیتی است. امروزه آن را زبان تجارت می نامند.  حسابداری جهت مدیریت تیم های تولید، نهادهای اقتصادی و شناسایی ذخایر و فعالیت اقتصادی و کنترل آنها طراحی شده است. تمامی اطلاعات موجود برای حسابداری […]

  • 1
  • 2